Zamówienia publiczne w Polsce. Szkolenia z prawa zamówień publicznych. Ustawa pzp

Mieszkamy w kraju, który ostatnio szybko i prężnie się rozwija. Na każdym kroku widać nowo powstające inwestycje. Widać budujące się drogi, mosty,
tory kolejowe, budynki. Większość funduszy przeznaczonych na te prace pochodzi od podmiotów sektora finansów publicznych, które są zobowiązane stosować prawo zamówień publicznych. Ostatnio popularne stały się szkolenia z zamówień publicznych. Na takie szkolenia przychodzą zarówno zamawiający jak i wykonawcy.

 

Są to szkolenia zaznajamiające głównie strony z przepisami, które niestety są dzisiaj bardzo rozbudowane. Szkolenia odbywają się w formie wykładów oraz warsztatów, które mają charakter praktyczny, co może się faktycznie przydać osobom chcącym działać w tym sektorze
gospodarkę. Cena takich szkoleń może być różna ale średnio wynosi około 1000 – 1500 złotych. Osoby chcące brać udział w zamówieniach publicznych muszą mieć na uwadze, że aktualnie w Polsce obowiązuje ustawa pzp z 2004 roku. Jej znajomość jest niezbędna, żeby móc działać w granicach prawa przy różnych zamówieniach publicznych.

 

You may also like...