Tagged: projekty budynków użyteczności publicznej

Pojęcie nieruchomości

Pojęcie nieruchomości

W naszym prawie najbardziej popularnie definiuje nieruchomość kodeks cywilny, który przedstawia również podział wszelkiego rodzaju nieruchomości. Każdy z nas na pewno wie, że nieruchomością nie jest wyłącznie jakiś budynek ale również może nią być...

Pojęcie nieruchomości leśnej

Pojęcie nieruchomości leśnej

Kodeks cywilny uwzględnia także wśród nieruchomości nieruchomość leśną. Oczywiście najbardziej definiują tego rodzaju nieruchomość wszelkiego rodzaju ustawy oraz przepisy dotyczące lasów. Ustawa o lasach została zawarta dnia dwudziestego ósmego września 1991 roku. Oczywiście jeżeli...