Projekt organizacji ruchu – co to jest?

Wszelkie projekty organizacji ruchu powinny być sporządzane w oparciu o wytyczne Ministra Infrastruktury, który wydał w tej sprawie stosowne rozporządzenie. Wyjaśniamy, czym w ogóle są wspomniane projekty i kto może je wykonywać. Wskazujemy także, jakie są ich rodzaje oraz kiedy zachodzi potrzeba ich tworzenia.

Projekt organizacji ruchu to dokumentacja techniczna niezbędna do wprowadzenia tejże organizacji na nowo powstałej drodze lub jej zmiany na drodze już istniejącej. Ze względu na czas, w którym będą obowiązywać, dzieli się je na stałą oraz czasową. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu stanowi istotną część dokumentacji budowy.

Kto wykonuje projekty organizacji ruchu?

Sporządzenie projektu organizacji ruchu najczęściej zleca się specjalizującym się w tym firmom, takim jak MarTech. Dzieje się tak dlatego, że zasady tworzenia tej dokumentacji są dość rygorystyczne, a sam projekt odgrywa ogromną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, które to stanowić powinno priorytet.

Nie da się przygotować projektu organizacji ruchu, nie dysponując specjalistyczną wiedzą w tym zakresie. Spełnia on na tyle istotne funkcje, że nie ma tu miejsca na błędy. Nieprawidłowo opracowany, zamiast usprawniać ruch drogowy, mógłby stwarzać zagrożenie oraz wywoływać frustrację jego uczestników.

Co powinien zawierać projekt organizacji ruchu?

Na projekt organizacji ruchu składają się m. in. opis drogi i ruchu na niej, z uwzględnieniem zauważalnych zagrożeń czy utrudnień oraz plany – orientacyjny i sytuacyjny w określonych przepisami prawa skalach. W ramach tego drugiego uwzględnić należy m. in. rozmieszczenie znaków drogowych i urządzeń sygnalizacyjnych.

Nie można pominąć parametrów geometrii drogi. W planie musi znaleźć się wykaz projektowanego oznakowania pionowego i poziomego. Należy uwzględnić program sygnalizacji, obliczenia przepustowości dróg oraz szereg innych czynników, bez których zatwierdzenie planu organizacji ruchu drogowego nie będzie możliwe.

You may also like...