Księga wieczysta

Lubimy i chcemy, by nasza sytuacja, niezależnie od konkretnego pola działania, od branży w jakiej funkcjonujemy, była jasna i klarowna. Chcemy mieć pewność co do tego, jaki jest faktyczny stan w konkretnej sytuacji. Dotyczy to również i nieruchomości, której jesteśmy właścicielami.

 

Aby mieć pewność, ze dana nieruchomość należy właśnie do nas, że to my jesteśmy właścicielami musimy mieć na to dokument, który w różnych sytuacjach będziemy mogli przedstawić, na który będziemy mogli się powołać. Takim dokumentem jest księga wieczysta. To właśnie w księdze wieczystej danej nieruchomości określony jest stan prawny gruntu czy zabudowania.28 W tym dokumencie, który jest rejestrem publicznym wpisany jest właściciel, współwłaściciel, określony jest prawny stan nieruchomości. To właśnie z księgi wieczystej wynika prawo konkretnych osób do danej nieruchomości. Dlatego też jeśli jesteśmy właścicielami nieruchomości powinniśmy zatroszczyć się o taki dokument. Powinniśmy mieć księgę wieczystą domu, mieszkania czy innej posiadanej przez nas nieruchomości.

You may also like...