Użytkowanie wieczyste nieruchomości

Nie zawsze jesteśmy właścicielami konkretnej nieruchomości. Nie zawsze jednak musi to oznaczać, że niemożliwe jest użytkowanie takiego gruntu czy budynku. W naszym polskim prawie istnieją różne możliwości, by użytkować taką nieruchomość nienależącą do nas, której właścicielem jest ktoś inny. Możemy po prostu użytkować taką nieruchomość w ramach podpisanej umowy z właścicielem. Czasami taka umowa podpisywana jest na długi czas, na przykład na kilkadziesiąt lat.6

 

Tak jest w przypadku umowy o wieczyste użytkowanie gruntów czy budynków. Użytkowanie wieczyste nieruchomości oznacza, że właściciel danej nieruchomości – zazwyczaj państwo, gmina, konkretna jednostka, najczęściej państwowa oddaje innej osobie dany grunt i zezwala na użytkowanie go przez określony czas. Tym sposobem użytkownik, który nie jest właścicielem niejako wypożycza daną nieruchomość, płaci za możliwość korzystania z niej. Traktowany jest jak właściciel – mimo, że takowym właścicielem nie jest. Umowy o wieczyste użytkowanie gruntu podpisywane są bardzo często.

You may also like...