Monthly Archive: czerwiec 2014

Następny podział nieruchomości

Następny podział nieruchomości

Kolejnym rodzajem nieruchomości jest również nieruchomość rolna, której definicja ściśle ujęta jest w kodeksie cywilnym. Tak, więc nieruchomość rolna jest to pewnego rodzaju sposób dbania o swoją nieruchomość rolną jak również jej użytkowanie. Współcześnie...

Pojęcie nieruchomości leśnej

Pojęcie nieruchomości leśnej

Kodeks cywilny uwzględnia także wśród nieruchomości nieruchomość leśną. Oczywiście najbardziej definiują tego rodzaju nieruchomość wszelkiego rodzaju ustawy oraz przepisy dotyczące lasów. Ustawa o lasach została zawarta dnia dwudziestego ósmego września 1991 roku. Oczywiście jeżeli...

Rozszerzone pojęcie nieruchomości rolnej

Rozszerzone pojęcie nieruchomości rolnej

Współcześnie ludzie zakupują jakąś nieruchomość rolną, którą później przeznaczają na przykład na prowadzenie własnej działalności gospodarczej albo także nastawiają ziemię na produkcję na przykład owoców jak również warzyw. Nieruchomość rolna nazywana jest przez osoby...

Stojące budynki i budowle

Stojące budynki i budowle

Kolejnym znanym wszystkim rodzajem nieruchomości są wszelkiego rodzaju budynki jak również budowle, które ściśle związane są z daną nieruchomością gruntową. Wiadomo, że te budynki stoją na określonej nieruchomości gruntowej czyli zajmują jej część. Także...