Pojęcie nieruchomości leśnej

Kodeks cywilny uwzględnia także wśród nieruchomości nieruchomość leśną.24 Oczywiście najbardziej definiują tego rodzaju nieruchomość wszelkiego rodzaju ustawy oraz przepisy dotyczące lasów. Ustawa o lasach została zawarta dnia dwudziestego ósmego września 1991 roku. Oczywiście jeżeli mamy do czynienie z nieruchomością leśną część posiadanej nieruchomości musi być pokryta lasem czyli jego powierzchnia powinna wynosić około 0,1ha. Jednak nieruchomość leśna to nie tylko posadzony na działce las ale również wszelkiego rodzaju inna roślinność, którą można spotkać w lesie. A więc mianowicie można znaleźć w lesie między innymi drzewa jak również krzewy. Roślinność leśna nazywana jest także uprawami leśnymi. Wiadomo, że w lesie można spotkać także najniższą roślinność, która nazywa się runem leśnym. Taką roślinność można spotkać niemal w każdym lesie. W Polsce wyróżnić można także puszcze czyli ogromnej powierzchni lasy, w których spotkać możemy ciekawe pomniki przyrody jak również różnego rodzaju inne formy. Każdy z nas na pewno lubi chodzić na spacery do lasu.

You may also like...