Podatki od nieruchomości

Płacimy podatki. Jest to nasz obowiązek jako obywateli konkretnego kraju. To dany kraj ustala wysokość i rodzaj podatków. Oznacza to, że nie w każdym kraju są takie same podatki. W Polsce, ale także w wielu innych krajach płaci się podatek od nieruchomości. Jak łatwo się domyśleć jest to podatek płacony od nieruchomości, jakich jesteśmy właścicielami. Im więcej takich nieruchomości posiadamy, tym wyższe podatki płacimy.

 

8Oczywiście wysokość podatku od nieruchomości ściśle regulowana jest przepisami prawa. Nie ma możliwości, by takiego podatku nie zapłacić. Pobierany jest od przez organy gminy, przez samorząd. Podatek od nieruchomości płacimy wówczas gdy posiadamy grunty, budynki czy budowle. W niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie od płacenia podatku od nieruchomości – o tym jednak decydują przepisy prawa i organy gminne. Są również i takie nieruchomości, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. To na przykład grunty rolne czy leśne czy grunty znajdujące się pod wodą.

You may also like...