Pojęcie nieruchomości

W naszym prawie najbardziej popularnie definiuje nieruchomość kodeks cywilny, który przedstawia również podział wszelkiego rodzaju nieruchomości. Każdy z nas na pewno wie, że nieruchomością nie jest wyłącznie jakiś budynek ale również może nią być między innymi część powierzchni ziemskiej, która nazywana jest gruntami. Oczywiście jeżeli na gruntach stoją budynki, które są ściśle z nimi powiązane nazywane są one również nieruchomościami.26 Wyodrębnienie nieruchomości musi być pod okiem profesjonalistów, którzy znają się na naszym prawie. Do wyodrębnionych z całości gruntów rolnych dana osoba posiada pełne prawo własności,. Współcześnie młodzi ludzie, którzy mają zamiar się wybudować biorą od swoich rodziców część ziemi, którą muszą jednak na mocy przepisów prawnych przekształcić na działki budowlane. Oczywiście każda nieruchomość posiada swoją odrębną księgę wieczystą, do której należy dokonywać wszelkiego rodzaju wpisów oraz zmian w razie konieczności. Wszystko jednak musi być zgodnie z normami oraz przepisami prawnymi.

You may also like...