SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Zarządzanie nieruchomościami
Sty 14th, 2014 by admin

Każdą nieruchomością zarządzamy w odpowiedni sposób. To, jak to robimy zależy od wielu czynników.27 Nie zawsze mieszkamy w nieruchomości, której jesteśmy właścicielami. Bywa, że nieruchomość stoi nieużywana, niezamieszkana. Często wynajmujemy nasz dom czy mieszkanie w celach zarobkowych. Jeżeli jesteśmy właścicielami kilku różnych nieruchomości musimy w odpowiedni sposób nimi zarządzać, musimy troszczyć się o nie, zabezpieczać, remontować. Tylko wtedy wartość nieruchomości będzie utrzymywała się na określonym poziomie. Oczywiście zupełnie inaczej dbamy o działkę budowlaną, grunty rolne a zupełnie inaczej na przykład o nasz dom. Na nieruchomościach można sporo zarobić. Konieczne jest tylko nauczenie się, jak w odpowiedni sposób zarządzać tymi nieruchomościami, które już posiadamy, jak inwestować w zakup innych, które są bardzo atrakcyjne, które mogą nam przynieść zyski. Jeżeli sami nie wiemy, jak zarządzać nieruchomościami możemy poprosić o pomoc specjalistów, którzy znają się na nieruchomościach, na inwestowaniu w nie i zarządzaniu nimi.

Właściciel nieruchomości
Sty 14th, 2014 by admin

Właścicielem nieruchomości jest zawsze człowiek. W wielu przypadkach właściciel jest jeden i to właśnie on zarządza nieruchomością, która jest jego własnością. To on decyduje, co z taką nieruchomością zrobić, jak nią rozporządzać, kiedy sprzedać, rozbudować. Takie nieruchomości w dzisiejszych czasach są cenne, wartościowe. Wiele osób poszukuje wszelakich nieruchomości, by zakupić je, by zainwestować w budynki czy grunty i w późniejszym czasie sprzedać po wyższej cenie jednocześnie zyskując na takiej transakcji.30 Są osoby, którzy zaciągają wysokie kredyty bankowe, by taką nieruchomość nabyć. Często zdarza się, że jest kilku właścicieli jednej nieruchomości. To na przykład rodzeństwo, ojciec z dzieckiem czy kuzyni. Wówczas dana osoba jest właścicielem ściśle określonej części takiej nieruchomości. Wytyczenie takiej części często jest przyczyną konfliktów pomiędzy współwłaścicielami. Warto więc wyjaśnić i określić wszelakie unormowania prawne dotyczące naszej nieruchomości. Takie wyjaśnienie leży w gestii właścicieli.

Podział nieruchomości
Sty 14th, 2014 by admin

Nieruchomości można dzielić na różne kategorie. Nie wszystkim nam takie kategorie są znane. Wielu z nas uważa, że nieruchomość to dom czy budynek stojący na konkretnej działce. Nie jest to do końca prawdą. Takich nieruchomości jest więcej, utworzone zostały kategorie, które pozwalają klasyfikować konkretne nieruchomości. I tak są nieruchomości leśne, nieruchomości budynkowe, nieruchomości rolne, lokalowe. Konkretną nieruchomość można przydzielić do odpowiednich kategorii. Nie jest to trudne.29 Sami potrafimy określić kategorię posiadanych przez nas nieruchomości. Zaklasyfikowanie nieruchomości do konkretnej dziedziny jest wielkim ułatwieniem – chociażby podczas wyceny takiej nieruchomości. Każda nieruchomość ma swoją wartość. Są nieruchomości droższe i tańsze, takie których zakup jest naprawdę bardzo opłacalny oraz nieruchomości, których nie chcemy nabywać chociażby ze względu na ich położenie. Zakup nieruchomości to inwestycja, to angażowanie naszych oszczędności. Dlatego też konieczne jest dokładne przemyślenie tego, jakie nieruchomości nas interesują.

Księga wieczysta
Sty 14th, 2014 by admin

Lubimy i chcemy, by nasza sytuacja, niezależnie od konkretnego pola działania, od branży w jakiej funkcjonujemy, była jasna i klarowna. Chcemy mieć pewność co do tego, jaki jest faktyczny stan w konkretnej sytuacji. Dotyczy to również i nieruchomości, której jesteśmy właścicielami. Aby mieć pewność, ze dana nieruchomość należy właśnie do nas, że to my jesteśmy właścicielami musimy mieć na to dokument, który w różnych sytuacjach będziemy mogli przedstawić, na który będziemy mogli się powołać. Takim dokumentem jest księga wieczysta. To właśnie w księdze wieczystej danej nieruchomości określony jest stan prawny gruntu czy zabudowania.28 W tym dokumencie, który jest rejestrem publicznym wpisany jest właściciel, współwłaściciel, określony jest prawny stan nieruchomości. To właśnie z księgi wieczystej wynika prawo konkretnych osób do danej nieruchomości. Dlatego też jeśli jesteśmy właścicielami nieruchomości powinniśmy zatroszczyć się o taki dokument. Powinniśmy mieć księgę wieczystą domu, mieszkania czy innej posiadanej przez nas nieruchomości.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa